درباره ما

         شرکت  بٌرنا گستر کیش در سال 97 در جزیره زیبای  کیش  برای توسعه و ارایه جدید ترین روش ها مکانیزه و تجهیز  مراکز خرید  و فروشگاه ها   تاسیس  گردید ،

از جمله مشکلات کیشوندان عزیز نبود مرکز فعال  و بروز در جزیره کیش در حوزه  تجهیزات  فروشگاهی  و همچنین  مرکز تخصوصی  برای خدمات پشتیبانی  برای صاحبان کسب و کار بود که شرکت بٌرنا کیش توانسته به لطف پروردگار این مشکل را پیدا و در حد توان مرتفع سازد . همچنین اعتقاد مدیران شرکت بر اصل  استفاده از نیرو های جوان از جزیره می باشد  که میتوانن با آموزش های درون شرکتی توانمندی خود را بهبود ببخشند.

ما بر این باور هستیم که تمام مردم ایران لایق بهترین ها هستند و شعار مجموعه بٌرنا بر همین اساس (بهترین خودت باش) انتخاب گردید. مجموعه بٌرنا برای محقق شدن باور خود توانست  نمایندگی  شرکت های معتبر تٌرناسیستم و سپیدز و سیپیدار سیستم  و همچنین شرکت آراد تجهیز نیکان  در جزیره کیش اخذ نمایید.