راه های ارتباطی


بٌرناگستر کیش

کیش خیابان گلدیس خیابان آتش نشانی پلاک 54   


تلفن

07644472036

تلفن پشتیبان

09124218155

اینستاگرامbornakish

تلگرام : t.me/tajhizatkish