پروژه ها

مجموعه برنا کیش در بخش پاساژها ،با نواوری بروز سازی مراکز تجاری و همچنین مشاوره برای مکانیزه شدن مراکز تجاری تیمی متشکل از مجرب ترین مشاوران برای مشتریان خود بکار گرفته است 
که توانسته اند چندین مرکز تجاری را مدیریت کنند و در بخش های مختلف زیر فعالیت دارند:
  • طرح های بازسازی مال ها و پاساژها
  • مشاوره و مجری  مراکز تجاری و اداری
  • مشاوره و مجری و راه اندازی شهربازی در مراکز تجاری
  • مشاوره و مجری  و راه اندازی فودکورت ها 
  • مشاوره و مجری مراکز تفریحی 
  • راه اندازی اسمارت مال 
  • مشاوره و طراح برای مراکز تجاری 
طرح بازسازی مال ها و مراکز خرید
طرح بازسازی مال ها و مراکز خرید

مشاوره و مجری  ایجاد فضاهای جدید و راه کارهای جدید برای مراکز خرید ایجاد بستری مناسب برای .....

0تومان
مشاوره و مجری و راه انداز شهربازی و شهر کودک
مشاوره و مجری و راه انداز شهربازی و شهر کودک

مشاوره و مجری و راه انداز شهربازی و شهر کودکراه انداز شهر کودک و شهربازی در مال هامشاور دهنده مراکز .....

0تومان
مشاوره و مجری و راه انداز فودکورت
مشاوره و مجری و راه انداز فودکورت

مشاوره برای ایجاد فودکورت حرفه ایمجری و طراح فودکورت ها در مراکز خرید مشاورین مجرب برای مراکز خ.....

0تومان
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)